Njoftim  !

Nepunësi civil Trifon Meka është palë në proçedurë administrative të proçedimit displinor për shkak te braktisjes së detyrës pa shkaqe të justifikuara . Bashkia Devoll ka filluar proçedimin disiplinor administrative dhe ka njoftuar aktet me email dhe në rrugë postare në vendbanimin e punonjësit .

 

Klikoni këtu për të aksesuar dokumentin e plotë !