RAPORT I KONSOLIDUAR PER VEPRIMTARINE FINANCIARE DHE ZBATIMIN E BUXHETIT TE BASHKISE DEVOLL PER VITIN 2020 !

 

 

 

MONITORIMI I BUXHETIT 2020