Në zbatim të Urdhrit Nr.243 , datë 08.06.2021 të Ministrit Të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Znj. Milva Ikonomi “Për marrjen e masave kufizuese për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjes së influencës aviare në shpendë , në mjedise të hapura dhe tregjet e kafshëve të gjalla” , dhe Urdhrit Nr.204 ,  datë 22.06.2021 të Kryetarit të Bashkisë Devoll , duke nisur nga dita e sotme , datë 22 qershor 2021 , ne territorin e Bashkisë Devoll ndalohet :

Tregtimi i shpendëve të gjallë në mjediset e hapura dhe tregjet e kafshëve të gjalla në territorin në administrim të Bashkisë Devoll .

Ky ndalim do  të jetë në fuqi deri në një njoftim të dytë dhe zbatimi do të monitorohet rigorozisht në terren nga të gjitha strukturat e Bashkisë Devoll , në bashkëveprim me DRVMB-Elbasan , Zyra Vendore e Veterinarisë Devoll .

Shkarko dokumentin !