Mbi bazen e vendimit te Kryetarit te Bashkise Nr.78 date 14/10/2022 me  nr. 53 date 15.07.2022  te Keshillit te Bashkise Devoll, miratuar nga Prefekti I Qarkut Korce me Nr 697/1 Prot. date 19.07.2022 protokolluar me tonen me Nr 2512 Prot. date 22.07.2022 njoftojme per  vende te lira pune.

Pozicioni:Psikolog
Data e hapjes së aplikimit:18/10/2022
Data e mbylljes së aplikimit: 21/10/2022
Titulli i pozicionit: Psikolog
Vendi: Bashkia Devoll
Kohëzgjatja: 9 muaj

 

                    Klikoni këtu për të aksesuar dokumentin e plotë !