Tender për ndërtimin e sistemit të kanalizimit dhe impiantit të trajtimit të ujërave të zeza

Qendra për iniciativën qytetare në kuadër të projektit “Parandalimi i rreziqeve për praktikat e qëndrueshme mjedisore për prodhuesit agro-PRESPA” si pjesë e Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë financuar nga Bashkimi Evropian, publikon tenderin për ndërtimin e sistemit të kanalizimit. dhe Impianti i trajtimit të ujërave të zeza në Komunën Resnjë dhe Komunën e Devollit. Më shumë informacion mund të gjeni në dosjen e tenderit në vijim duke klikuar LINK.

Tender for building of sewerage system and Waste water treatment plant

Center for civic initiative within the project “Prevention of risks for environmental sustainable practices for agro producers – PRESPA” as part of the Cross-border Cooperation Programme between North Maceodnia and Albania funded by the European Union, is publishing a tender for building of sewerage system and Waste water treatment plant in Municipality of Resen and Municipality of Devoll. More information can be found in the following tender file by clicking the LINK.